Propositieformulier Nationaal Groeifonds 2e ronde

De ministeries zijn op dit moment bezig om voorstellen te ontwikkelen voor de 2e ronde van het Groeifonds. Met bijgaand propositieformulier kunnen de ministeries hun departementale voorstellen indienen bij het Groeifonds.