Economische voorspoed via gedragsverandering

Het voorstel 'Economische voorspoed via gedragsverandering', wil met de nieuwe technologie van de toegepaste gedragsanalyse, een belangrijke impuls geven aan het verbeteren van de kennisinfrastructuur in Nederland. Het voorstel koppelt de harde wetenschappelijke kennis over gedragsverandering (die de gedragsanalyse biedt) aan gedragsverandering bij het mkb, een belangrijke economische motor in Nederland.