Handleiding uitwerking aanvraag subsidieregeling Nationaal Groeifonds 2022

Deze handleiding geeft een toelichting op de aanvraag Nationaal Groeifonds. De uitwerking van de aanvraag bestaat naast het voorblad uit 5 onderdelen. Alle onderdelen van het formulier zijn verplicht.