Aanvraag en selectie 3e ronde

Voor projectvoorstellen die passen bij de doelstellingen van het Nationaal Groeifonds kan een financiële bijdrage gevraagd worden. Voor de 3e ronde was het mogelijk om uw voorstel in te dienen van 2 januari tot en met 3 februari 2023 tot 17:00 uur.

Tijdlijn voorstellen 3e ronde

De inschrijving is inmiddels gesloten, de adviescommissie beoordeelt nu alle ingediende voorstellen en brengt voor de zomer haar advies uit aan het kabinet. Het precieze verloop van dit proces bekijkt u in de bovenstaande tijdlijn.

Stappen die u doorloopt voor uw aanvraag

Budget

Het budget voor 2023 is voorlopig vastgesteld op een totaal van € 4 miljard: € 2 miljard voor Kennisontwikkeling en € 2 miljard voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie). Per terrein wordt € 1 miljard toegekend via de subsidieroute en € 1 miljard via de departementale route.

Webinars

Bekijk de video voor meer informatie over de regeling, de criteria, het aanvraagproces én diverse tips & tricks voor het indienen van uw voorstel. Ook krijgt u meer uitleg over het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Onderstaande video biedt ook informatie over de regeling, de criteria, het aanvraagproces en diverse tips & tricks voor het indienen van uw voorstel. Daarnaast krijgt u meer uitleg over het terrein Kennisontwikkeling.

Samenwerking essentieel

De praktijk heeft laten zien dat samenwerking in een consortium, een samenwerkingsverband van meerdere organisaties, essentieel is voor een Groeifondsvoorstel. 

Nog niet alle antwoorden op uw vragen gevonden?

Bekijk dan ook de veelgestelde vragen en antwoorden over het indienen van een voorstel. Als uw vraag en antwoord niet in dit document staan, neem dan contact met ons op via het contactformulier

Benodigde documenten voor uw aanvraag

Voor beide routes is een aparte handleiding én een apart indieningsformulier beschikbaar. U vindt deze documenten onderaan deze pagina ter inzage, de daadwerkelijke aanvraag voor de subsidieregeling verloopt via RVO.