Wie kan een aanvraag indienen en hoe werkt de selectie?

Voor projectvoorstellen die passen bij de doelstellingen van het Nationaal Groeifonds kan een financiële bijdrage gevraagd worden. Hoe de aanvraag en beoordeling van voorstellen in de 3e ronde verloopt, leest u op deze pagina.  

In onderstaande video kijkt u het webinar terug dat plaatsvond op 20 juni. Bekijk de video voor meer informatie over de regeling, de criteria, het aanvraagproces én diverse tips & tricks voor het indienen van uw voorstel. Ook krijgt u meer uitleg over het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Webinar Nationaal Groeifonds R&D en Innovatie (20 juni 2022)

Bekijk ook het webinar terug van 30 juni. Naast de informatie over de regeling, de criteria, het aanvraagproces én diverse tips & tricks voor het indienen van uw voorstel krijgt u in dit webinar meer uitleg over het terrein Kennisontwikkeling.

Webinar Nationaal Groeifonds Kennisontwikkeling (30 juni 2022)

Bekijk ook de vragen en antwoorden van deelnemers van de webinars.  

De subsidieroute meer in detail

Quickscan als extra hulpmiddel

De subsidieregeling is opgezet als tender. Dit betekent dat na sluiting van de indieningstermijn beoordeling en rangschikking plaatsvindt op basis van de informatie die is ingediend. Er zijn dus geen aanpassingen of kwaliteitsverbeteringen van het voorstel mogelijk. Een voorstel dat past binnen het Nationaal Groeifonds moet van hoge kwaliteit zijn.

Om voorstellen van hoge kwaliteit te stimuleren, biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in de 3e ronde potentiële aanvragers op diverse manieren ondersteuning bij het indienen van een voorstel. Een belangrijk hulpmiddel is de quickscan. Hiermee kan een indiener een concrete outline van een voorstel via een digitaal invulformulier aan RVO voorleggen voor een eerste inschatting. De quickscan is niet verplicht, maar zeer aan te raden. 

Stappen die u doorloopt voor uw aanvraag

Lees eerst of uw voorstel in aanmerking komt. Voorafgaand aan het indienen is het mogelijk met een quickscan uw voorstel te toetsen. Dit is geen verplichting, wel het advies. Onderstaand ziet u de stappen toegelicht die u voor het indienen van een aanvraag doorloopt.

Ronde 3: voorstellen

Er is grote belangstelling voor ronde 3. Het Nationaal Groeifonds honoreert alleen de beste voorstellen op basis van een onderlinge vergelijking en dat betekent ook dat er voorstellen zullen afvallen. Het ontwikkelen van een voorstel voor het Nationaal Groeifonds kost veel tijd en geld, dus het is belangrijk om voor uitwerking van een project goed te kijken naar de haalbaarheid van het indienen van een voorstel. 

De departementale route meer in detail

Voorstellen 3e ronde

Benodigde documenten voor uw aanvraag

Voor beide routes is een aparte handleiding én een apart indieningsformulier beschikbaar. U vindt deze documenten onderaan deze pagina ter inzage, de daadwerkelijke aanvraag voor de subsidieregeling verloopt via RVO.