Indieningsformulier departementaire route Nationaal Groeifonds 2022

De handleiding indieningsformulier Nationaal Groeifonds 3e ronde bevat een uitgebreide toelichting op zowel het indieningsproces, het format als de inhoudelijke vereisten.