Indieningsformulier departementale route Nationaal Groeifonds 2022

De ‘Handleiding indieningsformulier Nationaal Groeifonds 3de ronde’ (hierna: handleiding) bevat een uitgebreide toelichting op zowel het indieningsproces, het format als de inhoudelijke vereisten. Wij raden u aan eerst deze handleiding door te nemen, voordat u het indieningsformulier in gaat vullen.