Wat zijn de randvoorwaarden en criteria?

De commissie heeft een kader opgesteld om voorstellen te toetsen. Dit analysekader bestaat uit drie randvoorwaarden en vier criteria.

Analysekader

De drie randvoorwaarden zijn:

  1. Maatschappelijke baten: het project levert de maatschappij meer op dan het kost
  2. Meerwaarde overheid: zonder hulp van het Groeifonds voeren bedrijven of overheden het project niet uit.
  3. Rol rijksoverheid. Het project is van nationaal belang dus een bijdrage van de rijksoverheid is logisch.

De vier criteria zijn:

  1. Het bbp-effect (economische groei, uitgedrukt in bruto binnenlands product): de bijdrage aan het structurele verdienvermogen van Nederland in verhouding tot de gevraagde bijdrage.
  2. De strategische onderbouwing van de doelstellingen, de mate van vernieuwing en aansluiting bij groeikansen, internationale uitdagingen en maatschappelijke transities.
  3. De kwaliteit van het projectplan: logisch opgezet, in voldoende detail uitgewerkt (inclusief mijlpalen, evaluatiemomenten, resultaatindicatoren, risicoanalyse), uitvoerbaar en financieel verantwoord.
  4. De kwaliteit van de samenwerking en bestuur (governance): de ervaring van de indieners, een heldere structuur voor samenwerking en besluitvorming, en concrete toezeggingen van betrokken partijen.