Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem - voorzitter

Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem - voorzitter

Jeroen Dijsselbloem rondde in 1991 zijn studie (agrarische) economie af aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij begon zijn loopbaan als beleidsmedewerker Landbouw & Milieu bij het Europees parlement en de Tweede Kamerfractie van de PvdA.

Vanaf eind 1996 was hij bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nauw betrokken bij de bestrijding van de varkenspest en de aanpak van een aantal voedselschandalen.

Deze functie heeft Dijsselbloem vervuld tot hij in 2000 werd beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. In de Tweede Kamer was hij woordvoerder op uiteenlopende terreinen als belastingen, migratie en integratie, onderwijs en jeugdzorg.

In 2012 werd hij minister van Financiën in het kabinet Rutte-Asscher. Vanaf begin 2013 was Dijsselbloem tevens voorzitter van de Eurogroep, het overlegorgaan van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Beide functies bekleedde hij vijf jaar.

Per 1 mei 2019 is hij mr. Tjibbe Joustra opgevolgd als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Relevante nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Toezicht Wageningen University & Research
  • Voorzitter (European) High Level Group op het gebied van ‘Financing the transition to a sustainable economy’
  • Voorzitter vereniging Natuurmonumenten
  • Lid Centrale Plan Commissie bij Centraal Planbureau
  • Lid commissie Nationaal Groeifonds
  • Lid Raad van Advies Transparency international Nederland