Drs. L.B.J. (Laura) van Geest

Drs. L.B.J. (Laura) van Geest

Laura van Geest is per 1 februari 2020 bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Binnen het bestuur is zij verantwoordelijk voor de afdelingen Communicatie, Interne Auditdienst, Strategie, Beleid en Internationale Zaken en het Expertisecentrum. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de operations van de AFM.

Van Geest bekleedde diverse functies bij het ministerie van Financiën. Na haar start op het terrein van buitenlandse financiële betrekkingen, richtte ze zich – na een verblijf bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als adviseur bij het Nederlandse Kiesgroepkantoor – op binnenlandse vraagstukken. Dat deed ze uiteindelijk als Thesaurier-Generaal en Directeur-Generaal voor de Rijksbegroting. Tot begin 2020 was ze directeur van het Centraal Planbureau (CPB).

In haar loopbaan is Van Geest in aanraking gekomen met uiteenlopende dossiers en partijen. Dat was van wisselkoerscrises tot pensioenhervormingen en sociale akkoorden en van de zorgverzekeringswet tot de verkoop van Connexxion. Maar ook het aandragen van bezuinigingsopties, het doorrekenen van verkiezingsprogramma's en het opleveren van jaarlijkse Financiële Risico Rapportages.

Van Geest studeerde algemene economie en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Relevante nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Erasmus Universiteit
  • Voorzitter Financieel Expertise Centrum (FEC)