Over het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet voor de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op drie terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei.

De drie terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei zijn:

  1. kennisontwikkeling
  2. onderzoek, ontwikkeling en innovatie
  3. infrastructuur

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeeld en adviezen geeft. Het kabinet besluit of aan projecten geld wordt toegekend.

Kijk voor meer informatie op onze pagina Hoe werkt de selectie? of op de pagina Wat zijn de randvoorwaarden en criteria?