AI en publieke waarden

Om de potentie van AI te kunnen realiseren, is een normatief framework nodig dat leesbaar is voor machines en begrijpelijk voor mensen!