Groeifonds onderwijs-arbeidsmarkt def

Dit groeifondsvoorstel focust op het oplossen van de zogenaamde ‘skills gap’ via regionale publiek-private samenwerkingsverbanden in het mbo, hbo en wo.