GroeifondsVf

CO2 vrij regelbaar vermogen in een waterstof gedreven economie. Dit met hergebruik van bestaande infra struktuur en nieuw aan te leggen infrastruktuur zoals CCS(U) zuurstof en waterstof.