Voorstel Nationaal Groeifonds_UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie

Realisatie van een geïntegreerd scholingsaanbod en toetsingsinstrumentarium van MBO en VE voor laaggeletterde praktisch opgeleiden voor een betere doorstroom en duurzame plek op de arbeidsmarkt.