Compliance by design

Het maken, uitvoeren en controleren van overheidsuitgaven op basis normatieve modellen direct afgeleid van de Comptabiliteitswet.