Data in actie voor een veiliger Nederland (DataVeiligNL)

Beter gebruik maken van bestaande, versnipperde data binnen de strafrechtketen, om gefundeerde strategische en gerichte operationele keuzes te kunnen maken in misdaadbestrijding.