Def. Derde oord 18 mei 2021

In het concept ‘derde oord’ wordt uitgegaan van sociaal- maatschappelijke en economische waarde creatie waarin ‘betrokkenheid van mensen in werk en bij de samenleving” centraal staat.