21_05_31 Voorstellen inzet groeifonds mkbnl

Stimulering digitalisering en procesinnovatie ter bevordering van het groeivermogen van het mkb.