De sprong naar duizendtallen

Oplossingen voor krapte in technische en it beroepen door samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden met als doel duizendtallen instroom te realiseren.