220531 - Groeifondsaanvraag - aanmelding - WATERSTOF-OP-ZEE - Finaal

Versnelling van de wind-op-zee uitrol zonder extra aanlandingen met een toekomstvaste offshore infrastructuur die de waterstofeconomie aanjaagt.