Fries Randmeer van de 21e eeuw

Realisatie van 6o hectare randmeer voor transitie veenweide, landbouw, woningbouw, recreatie- en toerisme en energie én reductie van CO2- en N-uitstoot. Grondeigenaren gecoached door CvA.