Gezonde werknemers zijn gezonde burgers

Dit plan richt zich op preventie maatregelen bij bedrijven met effectmeting om tot gezondere en productievere werknemers te komen, zodat beleidsmakers een effectiever preventiebeleid kunnen voeren.