Gezondheid loont

Sámen werken aan een gezonde leefomgeving als norm dmv. lokale en landelijke projecten, lespakketten en multimedia platform op het gebied van leefstijl en voeding.