GroenvermogenNL: Nederland als waterstofhub in Europa

Dit voorstel is gericht op het terugdringen van de kapitaalkosten (CAPEX) van elektrolyse, door precompetitieve opschaling van de waterstofproductie en toepassing van innovatie.