Herstelplan voor retail 21-22 31 mei 2021 ingediend

Herstelplan gericht op integrale aanpak van de problematiek in de retial met impact op leefbaarheid steden en kernen via een Transformatieagenda, Human Capital Agenda en een Digitaliseringsagenda.