NGF_BTIC_ToekomstbestendigeGebouwenenInfrastructuur

Innovatieve producten, diensten, businessmodellen en samenwerkingsvormen als aanjager voor een emissievrije, circulaire, klimaatadaptieve en toekomstbestendige leefomgeving.