Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland), Regio Twente, Cleantech Regio en Regio Zwolle investeren in menselijk kapitaal van het mkb in de regio

Investeringsimpuls in menselijk kapitaal van het mkb en de regio om duurzame economische groei en sociale waarde te realiseren.