PAS CONO 210530 samenvatting GMC tbv Groeifonds

Het noordelijke maritieme ecosysteem van kennisinstellingen, ontwikkelaars, maakindustrie en rederijen hernieuwen zich volledig om, op eigen kennis, emissievrije scheepvaart te bouwen en exploiteren.