Plan grondstoffen nationaal groeifonds

Op weg naar een gecoördineerde platformaanpak om de beschikbaarheid primaire grondstoffen voor duurzaam bouwen in Nederland toekomstbestendig maken.