RAI_NL GROEIFONDS_AANVRAAG_31 MEI 2021

De huidige infrastructuur rondom RAI is niet meer houdbaar v.w.b. leefbaarheid; RAI heeft een groeiplan voor het creëren van een internationale, duurzame innovatiehub.