Voorstel Groeifonds Energy Hubs

Het toekomstige duurzame energiesysteem kan niet zonder ‘Energy hubs’ (knooppunten in een geïntegreerd energiesysteem waar verschillende energy dragers interconnecten).