2-pager-Rail Gent Terneuzen: benutten van economische en duurzame kansen

Realisatie van de "missing link" tussen Gent en Terneuzen cruciaal voor de economische modal shift potentie met duurzaamheids-, werkgelegenheids- en economische profit: triple P.