20210531 - Groeifonds Ideeenbus - Leyden Labs - Pandemic Preparedness

Bouwen van een ecosysteem voor de ontwikkeling van preventieve middelen, die brede bescherming bieden tegen (on)bekende virussen.