210531 Indiening groeiplan zijnde maritiem masterplan 31 mei 2021

Het maritiem masterplan zet in op de realisatie van een brede vloot van emissieloze en digitale schepen in 2030 met als doel de energietransitie binnen de maritieme sector te versnellen.