Ideeenbus NGF 500 woorden 28 mei 2021

Door te werken met natuurlijke bodem- en watersystemen investeert de Coalitie NL2120 met het Nationaal Groeifonds in welvaart én een beter vestigingsklimaat.