Met satellietdata op koers naar net zero emissie in 2050

Nederlandse publieke en private partijen bundelen de krachten om vanuit de ruimte met een emissiemonitoring systeem de uitstoot van broeikasgassen, stikstof en luchtvervuiling op bronniveau te meten.