Micro Transitie Boosters (MTB)

maatschappelijk ondernemen voor het versnellen van transities, door ontsluiten van onbenut potentieel en inzet van transitieboosters in micro-ecosystemen.