Nano4society

De innovatiekracht van nanotechnologie voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen versterken, zodat Nederland zijn leidende positie kan behouden en waar mogelijk vergroten.