NieuweWarmteNu!

NieuweWarmteNu! versnelt de realisatie van 100.000+ aansluitingen (weq) op duurzame collectieve warmtesystemen door gezamenlijke aanpak financieringsknelpunten en creëren van een vliegwiel.