Offshore wind farm installation significantly lowering capex and opex

Een nieuwe offshore installatie techniek, met duurzaam nieuw schip, gericht op substantiele verlaging van Capex en Opex van te ontwikkelen en te vervangen Offshore windparken (ondiep en diep water).