Smart Industry Skills @ Scale

SmartSkills@Scale is een (intensivering/schaalsprong voor een reeds bestaand) kennisontwikkelingsprogramma voor medewerkers in de industrie die met nieuwe- en digitale technologieën te maken krijgen.