Switch to Sustainable Food System (S2SFS)

Nederland leidend bij het ontwikkelen en versnellen van radicaal nieuwe technologieën en business modellen, om de broeikasgasemissie van ons wereldwijde voedselsysteem naar nul te kunnen brengen.