Transformatie Tata Steel IJmuiden

Transformatie Tata Steel IJmuiden: toekomstbestendig maken van de economische en maatschappelijke waarde door structurele, versnelde verduurzaming of herontwikkeling.