Versterken verdienvermogen Nederland en BES

Versterken van het verdienvermogen van Nederland en BES; en het hiermee te realiseren luchtvaart- en kennis- en innovatieknooppunt (hub-functie) tussen Europa, Caribisch gebied en Zuid Amerika.