Voorstel HiiL Gemeente Den Haag voor Groeifonds (Justitie)

Een data gedreven, mensgerichte en evidence based benadering van de rechtspleging is mogelijk, draagt bij aan economische groei en is cruciaal voor het welbevinden.