Warmtesysteem Zuid-Holland

De doorontwikkeling van het Warmetsysteem Zuid-Holland draagt bij aan de doelstellingen van het klimaat akkoord door een robuuste infrastructuur voor warmte te realiseren.