Gedeelde groeiplannen 2e ronde

In de afgelopen periode hebben wij 244 ideeën en plannen ontvangen voor economische groei in Nederland op de lange termijn. Op deze pagina staan alle ingezonden groeiplannen. Wij zijn de inzenders zeer erkentelijk voor hun bijdrage. De volgende stap is dat ministeries samen met experts en organisaties voorstellen gaan ontwikkelen voor de tweede ronde. Op deze veelgestelde-vragenpagina kunt u hier meer over lezen.

Voor enkele ingediende groeiplannen is geen bijlage meegestuurd, maar alleen een ingevuld contactformulier inclusief contactgegevens. In deze gevallen is alleen de titel van het ingediende groeiplan opgenomen in de onderstaande lijst.

 1. 1,5 GW Waterstofmolens op zee in 2025

 2. 3DINA: Dutch Digital twins for Deltas and INfrastructure Alliance

 3. Academic Pharma

 4. Act!eplan digitale soevereiniteit

 5. Actief leren in STEM

 6. Adaptieve en inclusieve arbeidsmarkt

 7. Afbreekbaar biopolyester op wereldschaal

 8. Agro + smart technology = Smart Biology

 9. Ai aanbesteden van fte en diensten

 10. AI en publieke waarden

 11. Airborne Wind Energy Excellence in The Netherlands

 12. Alliantie Kansen voor Jongeren

 13. AM iNLine

 14. Amsterdam Financial Center

 15. Auto moet zelf slim apparaat worden

 16. Battery recycling Netherlands

 17. Betere grensbescherming en hogere veiligheid

 18. Biotech Booster

 19. Borging Systems Engineering competenties

 20. Bouwen aan Friesland

 21. Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland

 22. BSD Groeiplan 31 mei 2021

 23. Cell-based agriculture

 24. Circulaire Koolstof Coalitie

 25. Codam Coding College

 26. CoFitChallenge

 27. Commissioning a vaccine manufacturing plant in the Netherlands

 28. Compliance by design

 29. Concept ‘Het derde oord’: gebiedsontwikkeling op basis van integraliteit wonen, werken en recreëren en vitaliteit in relatie tot waarde creatie voor iedereen

 30. Corona Marshall Pact

 31. Data in actie voor een veiliger Nederland (DataVeiligNL)

 32. DDD&M

 33. De Blauwe Motor

 34. De Einstein Telescope: een unieke kans voor Nederland
 35. De metroring, hefboom voor grootschalige innovatieve gebiedsontwikkeling
 36. De (Nederlandse) luchtvaart in transitie
 37. De ontwikkeling van een ijzerpoeder eco-systeem voor grootschalige opslag en import van duurzame energie

 38. De regio als versneller van de transitie naar een circulaire economie

 39. De revolutie van de zelf-denkende materialen

 40. De sprong naar duizendtallen

 41. Deltaplan Gepersonaliseerd Digitaal Leren

 42. Deltaplan Preparedness and Reponse (DPR)

 43. Destination Netherlands: Een digitale tweeling van Nederland

 44. DESTRESS-NL

 45. Digital Twin Nederland

 46. Digitale Delta

 47. Digitale Infrastructuur Logistiek – NL operationeel ready en innovatie hub voor de toekomst

 48. Digitale infrastructuur

 49. Digitale sturing mobiliteit logistiek

 50. Digivaardig en innovatief mkb

 51. Digivaardig in de zorg/voor professionals

 52. Docenten toekomstbestendiger en vitaler maken met gewoontevorming

 53. Domus-21139057-v1-Burgerbrief_inzake_investeringsvoorstel_Nationaal_Groeifonds

 54. Doorontwikkeling Vaste Stoffen Batterijen

 55. Drive Down energie opslag systeem

 56. Drones voor personenvervoer

 57. Duurzame Inzetbaarheid

 58. Duurzame MaterialenNL

 59. Duurzame onderwijsverbetering en -innovatie

 60. Dynamisch ZE-BRT-systeem voor Amsterdamse regio

 61. Economische voorspoed via gedragsverandering

 62. EcoSysteem Mobiliteit

 63. Elektromagnetische velden

 64. Een duurzame Westlandse glastuinbouwsector

 65. Een nieuw landelijk scholingsaanbod van educatietrajecten met een goede doorstroom naar (of zelfs integratie met) beroepsonderwijs voor praktisch opgeleide mensen met rendement voor de arbeidsmarkt
 66. Een sociale infrastructuur voor een omgeving die lééft

 67. Elektrisch kraken

 68. Emissievrije scheepvaart met batterijen en waterstof

 69. Emissievrije, circulaire en klimaatbestendige gebouwen en infrastructuur

 70. eMobility sector versnelt de transitie

 71. Energiebesparing door verbeterde technieken

 72. Energy Hubs

 73. Erasmus MC Campus

 74. eSports Nederland

 75. Expertisecentrum ondernemende vaardigheden

 76. Fascinating

 77. FIRST LOSS EN ONRENDABELE TOP REGELING

 78. Formula-Eindhoven en Redesign.life

 79. FRAIM - centrum voor de toekomst van werk

 80. Freedom to Move - Hoefkwartier Amersfoort

 81. Fries Randmeer van de 21e eeuw

 82. FutureLab voor bewustwording over kansen AI

 83. Geo-cluster

 84. Gezonde werknemers zijn gezonde burgers

 85. Gezondheid loont

 86. Glochary Safe Haven

 87. Green Maritime Board, de weg naar emissie-vrij varen

 88. Groeiambitie CVD voor een Veilig Nederland

 89. GroeifondsVf

 90. Groeikracht

 91. Groeiplan 12 waterstofschepen + waterstoftankinfrastructuur (RH2INE Kickstart IWT

 92. Groeiplan elektriciteitsopslag

 93. Groeiplan Sea Ranger Service

 94. Groeiplan Versterking Gemeenschapskracht

 95. Groeiplan voor de ontwikkeling en activatie van talent op de arbeidsmarkt

 96. Groeiplan voor duurzaam en innovatief water/energielandschap

 97. Groeiplan voor Nederland - RAI Amsterdam

 98. Groeiplan voor Nederland als GovTech koploper

 99. Groeiplan: Proactief bouwen aan een klimaatadaptieve, innovatieve en toekomstbestendige woonwijk Valkenhorst

 100. Groene Chemie, Nieuwe Economie

 101. GroenvermogenNL: Nederland als waterstofhub in Europa

 102. Grondstoffen voor duurzaam bouwen

 103. Grootschalige waterstof-op-zee vóór 2030

 104. H-Vision Rotterdam

 105. Hello Mentor's future

 106. Herstelplan voor retail 21-22 31 mei 2021 ingediend

 107. Het groene groeiplan

 108. Het O INITIATIEF

 109. Hologrammen voor een veiliger Nederland

 110. Hoogwaardig gebruik van gezuiverd effluent

 111. Hype of niet? Veiligheid en maatschappelijke impact van disruptieve mobiliteitsconcepten

 112. Hyperloop

 113. HyTrucks

 114. Ibis Power

 115. Iedere school een i-coach

 116. Ieders talent op de juiste plek - HCA Utrecht Regio

 117. IJmeerverbinding

 118. IMIAT: implementatie van Connected & Automated Transport (CAT) in het wegverkeer

 119. Immersive Content

 120. Incidentele investering in vakmanschap van leraren op het gebied van de basisvaardigheden lezen, spellen en rekenen

 121. Indigo+

 122. Infinite Game University

 123. Infrastructuurplannen in de zorg

 124. Insectentuintjes

 125. Integrale Duurzaamheid Tuinbouw

 126. Internationale spoorterminal Amsterdam Zuid

 127. InTherVacc

 128. Investeren in duurzame houtketens

 129. Investeren in menselijk kapitaal van het mkb in de regio - samen aan de slag voor onze gezamenlijke opgave

 130. Investeringsprogramma Midden-Limburg

 131. KEM LC – Samenhangende ontwikkeling van technologie en mensen als enige weg naar brede welvaart

 132. Kenniscentrum Zorg voor Innoveren

 133. Ksyos

 134. Lancering maatschappelijke startups

 135. Legalpioneer.org

 136. Livinglab n.a.v. Paradigm shift in freight transport onderzoek

 137. LivingLab: Proeftuin “gezonde en duurzame voedsel- en leefomgeving”

 138. Maritiem Masterplan

 139. Masterplan digitale economie Bonaire

 140. MedTechNL

 141. Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ict

 142. Mental shift en Modal shift

 143. Met satellietdata op koers naar net zero emissie in 2050

 144. Micro Transitie Boosters (MTB) 

 145. Mijnwater: innovatief warmte-koude netwerk

 146. Ministerie van Innovatie en ICT

 147. Mkb Alliantie DataLinie

 148. Molten Salt Innovation Ecosystem (MOSAIEC)

 149. Multi-utiliteiten kruising van de Westerschelde

 150. Naar industriële productie van geïntegreerde fotonica toepassingen die ertoe doen

 151. Naar werk zoeken meer efficiënt, doelgericht, sneller te maken

 152. Nano4society

 153. Nationaal Digitaal Deltaplan voor het beschermen van onze autonomie en economie

 154. Nationaal Programma Digitale Innovaties Mentale Gezondheid Jeugd

 155. Nationale LLO-Katalysator

 156. Natuur om de Hoek

 157. Nederland als de hub voor Open Innovatie

 158. Nederland gaat Lokaal

 159. Nederland koploper E-health

 160. Nederlands Nationaal Drone Netwerk

 161. NEEC Energie

 162. NieuweWarmteNu!

 163. Night Queen Airlines

 164. NL Knowledge Hubs

 165. NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

 166. NLData

 167. Notenteelt

 168. NQA Hydrogen Power Engine

 169. Nuttig gebruik van CO2 capture

 170. NXTGEN HIGHTECH

 171. Offshore wind farm installation, the Offshore way

 172. Oncode-PACT: de Preclinical Accelerator for Cancer Treatment

 173. Ondernemende vaardigheden: overal en voor iedereen

 174. Ondersteuning voor Technologie Ontwikkeling

 175. Ontwikkeling Nieuw Park Nieuw Land

 176. Ontwikkelings- & Innovatiefaciliteiten op 10 Topcampussen

 177. Op de Groei! Effectief investeren in jeugd

 178. Op weg naar Natuurinclusieve Landbouw

 179. Opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs

 180. Opwekken van groene waterstof buiten grid

 181. Organoids for drug development

 182. Pandemic Preparedness: Ecosysteem Preventieve Bescherming

 183. Persoonlijk leiderschap voor 1.000.000 werkzoekenden

 184. Plan modernisering moderne taal- en cultuuropleidingen en onderwijs in de schooltalen

 185. Plant-XR

 186. Plastics Recycling

 187. Platform Nederland WerktDoor.TV

 188. PLTRFM

 189. Post Growth Plan

 190. Praktijkprogramma Voedsel, Voeding & Gezondheid

 191. ProjectSDG

 192. ProSpect-NL

 193. RailGent-Terneuzen: benutten van economische en duurzame kansen

 194. Regeneratieve Landbouw

 195. Regionaal ecosysteem innovatielabs voor kennisdeling en opschaling

 196. Reuzenarbeid

 197. Rotterdam: onderwijs-arbeidsmarktlab voor versnelling nationale transities

 198. Saillant

 199. Schaalsprong metropolitaan OV Arnhem-Nijmegen – Foodvalley

 200. Scheepshypotheek

 201. SD/nl: Soevereine Digitalisering van Nederland

 202. SDE'C (Stop Digging in Earth's Crust)

 203. Seagull Compilers

 204. SHARESKILLS: Innovatieve integrale certificatenprogramma’s voor een veerkrachtige beroepsbevolking

 205. Shifting Orientations

 206. Signaal-Transductie-Pad (STP) technologieplatform voor doorbraak in precisie-diagnostiek, gepersonaliseerde behandeling en medicijnontwikkeling (Philips spin-out bedrijf)

 207. Silicon Valley

 208. simNED

 209. Slimme Rik

 210. Smart Agri & Food: Data Value Center

 211. Smart Energy Hubs NL

 212. Smart Grids

 213. Smart Industry Skills @ Scale

 214. Smart Twin

 215. SQC Concept

 216. Supporting the Energy Transition by a Digital Future Laboratory

 217. Sustainable Development Goals sneller implementeren met de Markt Makers

 218. Switch to Sustainable Food System (S2SFS)

 219. Synthetic Kerosene. Ignited in The Netherlands

 220. The Netherlands' position as a fuel supplier for Europe

 221. The-super-microbiome-initiative

 222. Time Frame Demonstrator

 223. Topsectoren en transitieonderwijs

 224. Transformatie en digitalisering lijnproductieprocessen voor hoog-volume maakindustrie

 225. Transformatie Tata Steel IJmuiden

 226. Urban Airports

 227. Uw eigen energie

 228. Versterken verdienvermogen Nederland en BES

 229. Versterking culturele infrastructuur

 230. VOORSTEL BOZ : VERSNELLEN WALSTROOM

 231. Vrederecht hard maken: Naar een groeizame juridische infrastructuur

 232. Walstroom voor de grootste containerschepen op de Maasvlakte in Rotterdam

 233. Warmtenet Oostland

 234. Warmtesysteem Zuid-Holland

 235. Wat aandacht krijgt groeit!

 236. Water Welzijn Westland

 237. Waterfabriek van de toekomst

 238. Waterstof voor Ammoniak Productie

 239. Waterstof voor Zeeuwse Industrie

 240. Welvaart door een Inclusief Ecosysteem voor Ondernemerschap

 241. Werklandschappen van de toekomst

 242. Zero Emission Services (ZES)

 243. Zoetwater Spaarbekken

 244. Zorg zonder muren

Disclaimer toegankelijkheid

Websites van de Rijksoverheid moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De bestanden waar deze pagina naar linkt zijn mogelijk niet gemaakt door een rijksonderdeel. Het kan hierdoor voorkomen dat bestanden niet of minder toegankelijk zijn voor personen die afhankelijk zijn van voorleessoftware.