Gedeelde groeiplannen 2e ronde

In de afgelopen periode hebben wij 243 ideeën en plannen ontvangen voor economische groei in Nederland op de lange termijn. Op deze pagina staan alle ingezonden groeiplannen. Wij zijn de inzenders zeer erkentelijk voor hun bijdrage. De volgende stap is dat ministeries samen met experts en organisaties voorstellen gaan ontwikkelen voor de tweede ronde. Op deze veelgestelde-vragenpagina kunt u hier meer over lezen.

Voor enkele ingediende groeiplannen is geen bijlage meegestuurd, maar alleen een ingevuld contactformulier inclusief contactgegevens. In deze gevallen is alleen de titel van het ingediende groeiplan opgenomen in de onderstaande lijst.

 1. De (Nederlandse) luchtvaart in transitie
 2. Een nieuw landelijk scholingsaanbod van educatietrajecten met een goede doorstroom naar (of zelfs integratie met) beroepsonderwijs voor praktisch opgeleide mensen met rendement voor de arbeidsmarkt

 3. Opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs

 4. Plant-XR

 5. 1,5 GW Waterstofmolens op zee in 2025

 6. 3DINA: Dutch Digital twins for Deltas and INfrastructure Alliance

 7. Academic Pharma

 8. Act!eplan digitale soevereiniteit

 9. Actief leren in STEM

 10. Adaptieve en inclusieve arbeidsmarkt

 11. Afbreekbaar biopolyester op wereldschaal

 12. Agro + smart technology = Smart Biology

 13. Ai aanbesteden van fte en diensten

 14. AI en publieke waarden

 15. Airborne Wind Energy Excellence in The Netherlands

 16. Alliantie Kansen voor Jongeren

 17. AM iNLine

 18. Amsterdam Financial Center

 19. Auto moet zelf slim apparaat worden

 20. Battery recycling Netherlands

 21. Betere grensbescherming en hogere veiligheid

 22. Biotech Booster

 23. Borging Systems Engineering competenties

 24. Bouwen aan Friesland

 25. Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland

 26. BSD Groeiplan 31 mei 2021

 27. Circulaire Koolstof Coalitie

 28. GroeifondsVf

 29. Codam Coding College

 30. KNHS relatienummer 511810

 31. Commissioning a vaccine manufacturing plant in the Netherlands

 32. Compliance by design

 33. Concept ‘Het derde oord’: gebiedsontwikkeling op basis van integraliteit wonen, werken en recreëren en vitaliteit in relatie tot waarde creatie voor iedereen

 34. Corona Marshall Pact

 35. Data in actie voor een veiliger Nederland (DataVeiligNL)

 36. DDD&M

 37. De Blauwe Motor

 38. De Einstein Telescope: een unieke kans voor Nederland
 39. De metroring, hefboom voor grootschalige innovatieve gebiedsontwikkeling
 40. De ontwikkeling van een ijzerpoeder eco-systeem voor grootschalige opslag en import van duurzame energie

 41. De regio als versneller van de transitie naar een circulaire economie

 42. De revolutie van de zelf-denkende materialen

 43. De sprong naar duizendtallen

 44. Deltaplan Gepersonaliseerd Digitaal Leren

 45. Deltaplan Preparedness and Reponse (DPR)

 46. Destination Netherlands: Een digitale tweeling van Nederland

 47. DESTRESS-NL

 48. Digital Twin Nederland

 49. Digitale Delta

 50. Digitale Infrastructuur Logistiek – NL operationeel ready en innovatie hub voor de toekomst

 51. Digitale infrastructuur

 52. Digitale sturing mobiliteit logistiek

 53. Digivaardig en innovatief mkb

 54. Digivaardig in de zorg/voor professionals

 55. Docenten toekomstbestendiger en vitaler maken met gewoontevorming

 56. Domus-21139057-v1-Burgerbrief_inzake_investeringsvoorstel_Nationaal_Groeifonds

 57. Doorontwikkeling Vaste Stoffen Batterijen

 58. Drive Down energie opslag systeem

 59. Drones voor personenvervoer

 60. Duurzame Inzetbaarheid

 61. Duurzame MaterialenNL

 62. Duurzame onderwijsverbetering en -innovatie

 63. Dynamisch ZE-BRT-systeem voor Amsterdamse regio

 64. EcoSysteem Mobiliteit

 65. Elektromagnetische velden

 66. Een duurzame Westlandse glastuinbouwsector

 67. Een sociale infrastructuur voor een omgeving die lééft

 68. Elektrisch kraken

 69. Emissievrije scheepvaart met batterijen en waterstof

 70. Emissievrije, circulaire en klimaatbestendige gebouwen en infrastructuur

 71. eMobility sector versnelt de transitie

 72. Energiebesparing door verbeterde technieken

 73. Energy Hubs

 74. Erasmus MC Campus

 75. eSports Nederland

 76. Expertisecentrum ondernemende vaardigheden

 77. Fascinating

 78. FIRST LOSS EN ONRENDABELE TOP REGELING

 79. Formula-Eindhoven en Redesign.life

 80. FRAIM - centrum voor de toekomst van werk

 81. Freedom to Move - Hoefkwartier Amersfoort

 82. Fries Randmeer van de 21e eeuw

 83. FutureLab voor bewustwording over kansen AI

 84. Geo-cluster

 85. Gezonde werknemers zijn gezonde burgers

 86. Gezondheid loont

 87. Glochary Safe Haven

 88. Green Maritime Board, de weg naar emissie-vrij varen

 89. Groeiambitie CVD voor een Veilig Nederland

 90. Groeikracht

 91. Groeiplan 12 waterstofschepen + waterstoftankinfrastructuur (RH2INE Kickstart IWT

 92. Groeiplan elektriciteitsopslag

 93. Groeiplan Sea Ranger Service

 94. Groeiplan Versterking Gemeenschapskracht

 95. Groeiplan voor de ontwikkeling en activatie van talent op de arbeidsmarkt

 96. Groeiplan voor duurzaam en innovatief water/energielandschap

 97. Groeiplan voor Nederland - RAI Amsterdam

 98. Groeiplan voor Nederland als GovTech koploper

 99. Groeiplan: Proactief bouwen aan een klimaatadaptieve, innovatieve en toekomstbestendige woonwijk Valkenhorst

 100. Groene Chemie, Nieuwe Economie

 101. GroenvermogenNL: Nederland als waterstofhub in Europa

 102. Grondstoffen voor duurzaam bouwen

 103. Grootschalige waterstof-op-zee vóór 2030

 104. H-Vision Rotterdam

 105. Hello Mentor's future

 106. Herstelplan voor retail 21-22 31 mei 2021 ingediend

 107. Het groene groeiplan

 108. Het O INITIATIEF

 109. Hologrammen voor een veiliger Nederland

 110. Hoogwaardig gebruik van gezuiverd effluent

 111. Hype of niet? Veiligheid en maatschappelijke impact van disruptieve mobiliteitsconcepten

 112. Hyperloop

 113. HyTrucks

 114. Ibis Power

 115. Iedere school een i-coach

 116. Ieders talent op de juiste plek - HCA Utrecht Regio

 117. IJmeerverbinding

 118. IMIAT: implementatie van Connected & Automated Transport (CAT) in het wegverkeer

 119. Immersive Content

 120. Incidentele investering in vakmanschap van leraren op het gebied van de basisvaardigheden lezen, spellen en rekenen

 121. Indigo+

 122. Infinite Game University

 123. Infrastructuurplannen in de zorg

 124. Insectentuintjes

 125. Integrale Duurzaamheid Tuinbouw

 126. Internationale spoorterminal Amsterdam Zuid

 127. InTherVacc

 128. Investeren in duurzame houtketens

 129. Investeren in menselijk kapitaal van het mkb in de regio - samen aan de slag voor onze gezamenlijke opgave

 130. Investeringsprogramma Midden-Limburg

 131. KEM LC – Samenhangende ontwikkeling van technologie en mensen als enige weg naar brede welvaart

 132. Kenniscentrum Zorg voor Innoveren

 133. Ksyos

 134. Lancering maatschappelijke startups

 135. Legalpioneer.org

 136. Livinglab n.a.v. Paradigm shift in freight transport onderzoek

 137. LivingLab: Proeftuin “gezonde en duurzame voedsel- en leefomgeving”

 138. Maritiem Masterplan

 139. Masterplan digitale economie Bonaire

 140. MedTechNL

 141. Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ict

 142. Mental shift en Modal shift

 143. Met satellietdata op koers naar net zero emissie in 2050

 144. Micro Transitie Boosters (MTB) 

 145. Mijnwater: innovatief warmte-koude netwerk

 146. Ministerie van Innovatie en ICT

 147. Mkb Alliantie DataLinie

 148. Molten Salt Innovation Ecosystem (MOSAIEC)

 149. Multi-utiliteiten kruising van de Westerschelde

 150. Naar industriële productie van geïntegreerde fotonica toepassingen die ertoe doen

 151. Naar werk zoeken meer efficiënt, doelgericht, sneller te maken

 152. Nano4society

 153. Nationaal Digitaal Deltaplan voor het beschermen van onze autonomie en economie

 154. Nationaal Programma Digitale Innovaties Mentale Gezondheid Jeugd

 155. Nationale LLO-Katalysator

 156. Natuur om de Hoek

 157. Nederland als de hub voor Open Innovatie

 158. Nederland gaat Lokaal

 159. Nederland koploper E-health

 160. Nederlands Nationaal Drone Netwerk

 161. NEEC Energie

 162. NieuweWarmteNu!

 163. Night Queen Airlines

 164. NL Knowledge Hubs

 165. NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

 166. NLData

 167. Notenteelt

 168. NQA Hydrogen Power Engine

 169. Nuttig gebruik van CO2 capture

 170. NXTGEN HIGHTECH

 171. Offshore wind farm installation, the Offshore way

 172. Oncode-PACT: de Preclinical Accelerator for Cancer Treatment

 173. Ondernemende vaardigheden: overal en voor iedereen

 174. Ondersteuning voor Technologie Ontwikkeling

 175. Ontwikkeling Nieuw Park Nieuw Land

 176. Ontwikkelings- & Innovatiefaciliteiten op 10 Topcampussen

 177. Op de Groei! Effectief investeren in jeugd

 178. Op weg naar Natuurinclusieve Landbouw

 179. Opwekken van groene waterstof buiten grid

 180. Organoids for drug development

 181. Pandemic Preparedness: Ecosysteem Preventieve Bescherming

 182. Persoonlijk leiderschap voor 1.000.000 werkzoekenden

 183. Plan modernisering moderne taal- en cultuuropleidingen en onderwijs in de schooltalen

 184. Plastics Recycling

 185. Platform Nederland WerktDoor.TV

 186. PLTRFM

 187. Post Growth Plan

 188. Praktijkprogramma Voedsel, Voeding & Gezondheid

 189. ProjectSDG

 190. ProSpect-NL

 191. RailGent-Terneuzen: benutten van economische en duurzame kansen

 192. Regeneratieve Landbouw

 193. Regionaal ecosysteem innovatielabs voor kennisdeling en opschaling

 194. Reuzenarbeid

 195. Right Brains Short Story

 196. Rotterdam: onderwijs-arbeidsmarktlab voor versnelling nationale transities

 197. Saillant

 198. Schaalsprong metropolitaan OV Arnhem-Nijmegen – Foodvalley

 199. Scheepshypotheek

 200. SD/nl: Soevereine Digitalisering van Nederland

 201. SDE'C (Stop Digging in Earth's Crust)

 202. Seagull Compilers

 203. SHARESKILLS: Innovatieve integrale certificatenprogramma’s voor een veerkrachtige beroepsbevolking

 204. Shifting Orientations

 205. Signaal-Transductie-Pad (STP) technologieplatform voor doorbraak in precisie-diagnostiek, gepersonaliseerde behandeling en medicijnontwikkeling (Philips spin-out bedrijf)

 206. Silicon Valley

 207. simNED

 208. Slimme Rik

 209. Smart Agri & Food: Data Value Center

 210. Smart Energy Hubs NL

 211. Smart Grids

 212. Smart Industry Skills @ Scale

 213. Smart Twin

 214. SQC Concept

 215. Supporting the Energy Transition by a Digital Future Laboratory

 216. Sustainable Development Goals sneller implementeren met de Markt Makers

 217. Switch to Sustainable Food System (S2SFS)

 218. Synthetic Kerosene. Ignited in The Netherlands

 219. The Netherlands' position as a fuel supplier for Europe

 220. The-super-microbiome-initiative

 221. Time Frame Demonstrator

 222. Topsectoren en transitieonderwijs

 223. Transformatie en digitalisering lijnproductieprocessen voor hoog-volume maakindustrie

 224. Transformatie Tata Steel IJmuiden

 225. Urban Airports

 226. Uw eigen energie

 227. Versterken verdienvermogen Nederland en BES

 228. Versterking culturele infrastructuur

 229. VOORSTEL BOZ : VERSNELLEN WALSTROOM

 230. Vrederecht hard maken: Naar een groeizame juridische infrastructuur

 231. Walstroom voor de grootste containerschepen op de Maasvlakte in Rotterdam

 232. Warmtenet Oostland

 233. Warmtesysteem Zuid-Holland

 234. Wat aandacht krijgt groeit!

 235. Water Welzijn Westland

 236. Waterfabriek van de toekomst

 237. Waterstof voor Ammoniak Productie

 238. Waterstof voor Zeeuwse Industrie

 239. Welvaart door een Inclusief Ecosysteem voor Ondernemerschap

 240. Werklandschappen van de toekomst

 241. Zero Emission Services (ZES)

 242. Zoetwater Spaarbekken

 243. Zorg zonder muren

Disclaimer toegankelijkheid

Websites van de Rijksoverheid moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De bestanden waar deze pagina naar linkt zijn mogelijk niet gemaakt door een rijksonderdeel. Het kan hierdoor voorkomen dat bestanden niet of minder toegankelijk zijn voor personen die afhankelijk zijn van voorleessoftware.