Voorstellen toegangspoort

De ministeries hebben 37 voorstellen ingediend voor een administratieve en procedurele toetsing door de Toegangspoort van het Nationaal Groeifonds. Het gaat om voorstellen voor de 2e ronde van het Nationaal Groeifonds. De Toegangspoort wordt door RVO uitgevoerd. Er wordt in eerste instantie gecheckt of de voorstellen technisch voldoen aan de criteria. Het betreft nog geen inhoudelijke toetsing of weging. Onderstaand ziet u de lijst met voorstellen op alfabetische volgorde.