Projectvoorstellen 2e ronde

De ministeries hebben 37 voorstellen ingediend voor een administratieve en procedurele toetsing door de Toegangspoort van het Nationaal Groeifonds. Het gaat om voorstellen voor de 2e ronde van het Nationaal Groeifonds. RVO voert de Toegangspoort uit en checkt of de voorstellen technisch voldoen aan de criteria. Het betreft nog geen inhoudelijke toetsing of weging. Onderstaande 37 voorstellen (op alfabetische volgorde) zijn doorgeleid naar de commissie met uitzondering van de 2 laatste afgewezen voorstellen.