Agribased Chemicals

Om opwarming van de aarde tot anderhalve graad Celsius te beperken is het noodzakelijk om naast de energietransitie ook vol in te zetten op de grondstoffentransitie. Fossiele grondstoffen (bijvoorbeeld olie, gas) voor chemicaliën en materialen moeten worden vervangen door hernieuwbare koolstofbronnen. Het programma Agribased Chemicals levert daar een belangrijke bijdrage aan, doordat het voorziet in opschaling van het gebruik van biogrondstoffen voor de productie van chemicaliën en kunststoffen.

Het programma ondersteunt de realisatie van twee ‘demonstrators-at-scale’ van op suiker gebaseerde chemicaliën en materialen, die als vliegwiel moeten functioneren om zowel aan de grondstoffenkant als aan de marktkant nieuwe initiatieven tot wasdom te laten komen. Voor Nederland moet dit resulteren in een wereldwijde, industriële koploperpositie op het gebied van biobased chemicaliën en kunststoffen. Het disruptieve karakter van dit programma zit de verbinding die gelegd wordt tussen drie sterke Nederlandse sectoren: de agri-sector, de chemie-sector en de voedingsindustrie. Die verbinding zorgt met technologische en organisatorische innovatie voor nieuwe waardeketens over deze sectoren heen.  

De looptijd van het programma is 8,5 jaar, van 2022-2030. Het programma vraagt een totale publieke en private investering van € 806 mln., waarvan € 288 mln. uit het Nationaal Groeifonds. Van deze € 288 mln. is veruit het grootste deel, namelijk € 150 mln., bedoeld voor harde, niet- verplaatsbare infrastructuur in Nederland (dat wil zeggen pilot- en productiefabrieken en R&D-infrastructuur).

Het programma is ingediend door de minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de coalitie Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) en de Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie BioBased Economy (TKI-BBE). Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de drie topsectoren Agri&Food, Chemie en Energie steunen het voorstel. Leidende partijen uit het ecosysteem, zoals Cosun, Corbion, Avantium, Brightsite, CBBD, de ROMs van vijf provincies, TNO, WUR, UM, UT, UU en TUD zijn aangesloten. Daarnaast hebben meer dan zestig andere organisaties hun steun uitgesproken.