Bouw- en techniek innovatiecentrum - Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur

De ontwerp-, bouw- en technieksector kenmerkt zich door een veelal traditionele manier van werken, grote diversiteit aan partijen en hoge mate van versnippering. Hierdoor lukt het niet om de steeds complexer wordende opgaven rond woningbouw, renovatie en onderhoud en beheer van infrastructuur te combineren met de wensen van burgers en opdrachtgevers. Dit groeifondsvoorstel beoogt barrières op te lossen en een goed functionerend, zichzelf versterkend, innovatie ecosysteem te realiseren dat partijen met elkaar laat innoveren en een continue stroom van (ver)nieuwe(nde) technologieën, producten, diensten en aanbestedingsvormen produceert. Hierbij investeren de partners in de opbouw van open, nationale innovatie-infrastructuren (materiële assets, zoals proeftuinen en open digitale infrastructuren en immateriële assets, zoals nieuwe businessmodellen en talentontwikkeling) binnen nationale consortia die werken aan technische, sociale en economische innovaties, waarbij de inzichten breed worden gedeeld. Het investeringsprogramma heeft een omvang van ongeveer EUR 800 miljoen en vraagt om een bijdrage van EUR 325 miljoen als impulsinvestering vanuit het groeifonds.

De investeringen resulteren in een open manier van samenwerken, waarbij vanuit publiek-private samenwerkingsvormen aan de maatschappelijke en ecologische uitdagingen wordt gewerkt en voldoende personeel beschikbaar komt om de 2030 en 2050 doelstellingen waar te maken. Met de groei-fondsinvestering realiseren we een verhoging van de arbeidsproductiviteit, een toename van export en een verwachte bbp-groei van EUR 3,3 miljard (multiplier van 10).

Het programma “Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur” realiseert blijvende samenwerkingsverbanden en innovatie-infrastructuren waarmee producten, diensten en kennis ontwikkeld worden voor het creëren van een toekomstbestendige leefomgeving, betaalbaar en bereikbaar voor alle inwoners.